flemmingkronan.hsbbrfwebb.se|flemmingkronan@hsbbrfwebb.se

Information från styrelsen

2022-08-01

Positiv nyhet

Under nästa vecka kommer vi att byta ut våra armaturer i källare och trappuppgångar. Vi kommer att sätta en så kallad miljöbelysning där du inte själv inte kommer behöva tända lyset utan detta regleras genom hur ljust det är i trappan och/ eller källare. Vi kommer med denna installation både agera mer miljövänligt, få ett bättre ljus i våra utrymmen men också spara en hel del pengar då energiåtgången minskar.

Negativ nyhet

Det är säkert många med oss i styrelsen som har observerat att vårt sophus inte fungerar som avsett. Varje vecka uppstår situationer då enskilda hushåll väljer att inte lägga sina sopor i därtill hörande kärl. Det är också vanligt att bara ställa sina sopor, helt osorterat på golvet.

Från styrelsen känns detta som ett helt onödigt problem bland vuxna människor. Den som skapar detta förväntar sig tydligen att ”någon annan” ska ta hand om dennes sopor. Så fungerar inte vuxna människor. Vi riskerar högre avgifter för vår sophantering, eller att sophanteringen stoppas, vilket drabbar alla och nuvarande situation skapar en otrivsel som är helt onödig. I den mån vi kan lokalisera vem som ansvarar för detta kommer vi att ta personlig kontakt och gå igenom hur en sophantering i ett gemensamt utrymme måste fungera.

På nedanstående bild kan du som läser detta se hur det ser ut en vanlig dag i sophuset. Kontakta gärna styrelsen om du har synpunkter kring detta

 

Print Friendly, PDF & Email
By |2023-02-07T19:06:28+01:00augusti 1st, 2022|Nyheter|0 Comments

About the Author:

Print Friendly, PDF & Email

Leave A Comment