flemmingkronan.hsbbrfwebb.se|flemmingkronan@hsbbrfwebb.se
Underhållsråd2022-02-13T14:26:26+01:00

Vägledning för underhållsansvaret

Underhållsansvaret regleras i sin helhet av bestämmelserna i 7 kap 2§, 4§ och 12§ i bostadsrättslagen. Förtydligande och avvikelser kan finnas i underhållsparagraferna i föreningens stadgar.

Vad är mitt ansvar?

Innebörden av underhållsansvaret är att den ansvarige, dels ska vidta de reparationer och underhållsåtgärder som behövs, dels svara för kostnaden för åtgärderna. Detta gäller oavsett om skadan uppstått genom eget eller annans vållande eller genom olyckshändelse. Bostadsrättshavaren är alltså skyldig att på egen bekostnad ombesörja underhåll som exempelvis tapetsering, målning, underhåll av badrum samt reparera skador som uppstår så att lägenheten hålls i gott skick. Bostadsrättshavaren bär ansvaret för att arbetet utförs på ett fackmässigt sätt. Bostadsrättshavaren svarar alltid för egna installationer.

Tips & Trix

Nedan samlar vi olika typer av instruktioner och skötsel/-underhållsråd som hjälper oss att hålla våra lägenheter samt fastigheten och gemmensamma utrymmen i gott skick.

Skötselråd fönster

 

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email