flemmingkronan.hsbbrfwebb.se|flemmingkronan@hsbbrfwebb.se

Avgiftsjustering 2022

2022-02-13

Avgiftsjustering

I styrelsens uppdrag ligger att ta beslut om årsbudget för 2022. Underlaget för detta beslut är en tio-årsprognos som vilar på en upprättad underhållsplan och investeringsplan. För båda dessa dokument har vi tagit hjälp av HSB.

För hela perioden beskrivs mycket omfattande åtgärder för att hålla vår fastighet i ett gott skick. Utöver mindre kostnadskrävande åtgärder beskrivs större sådana som underhåll/ utbyte av balkonger, tak, hissar, elstam, lampor, vattenledningar, termostaventiler i lägenheter och fjärrvärmecentral.

Vi kommer att behöva ta ytterligare lån för att finansiera delar av detta och därmed uppstår ett behov av en ökning av amortering av våra lån utöver sedvanliga driftskostnader.

Under 2022 utgår investeringsplanen från att vi underhåller/ byter ut våra balkonger. Det totala priset för detta vet vi inte förrän en noggrann granskning av balkongerna utförts och anbud tagits in från olika företag. Vad gäller taket visar underhållsplanen att vi sannolikt kan skjuta på denna investering i ytterligare ett eller några år.

Mot bakgrund av detta har styrelsen beslutat att fastställa en avgiftsökning för 2022 med 5% från 2022-01-01 .

Styrelsen

Print Friendly, PDF & Email
By |2022-02-13T13:43:13+01:00februari 13th, 2022|Nyheter|0 Comments

About the Author:

Print Friendly, PDF & Email

Leave A Comment